برگزیده‌های متون ادبی و عرفانی

عطار نیشابوری زمین، در جَنبِ این نُه چرخِ مینا چو خشخاشی بُوَد بر روی دریا ببین تا تو از این خشخاش چندی؟ سزد گر بر بروت خود بخندی (اسرارنامه، به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی، ص 164)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

بایزید بسطامی روشن‌تر از خاموشی چراغی ندیدم سخنی بهتر از بی‌سخنی نشنیدم ساکنِ سرای سکوت شدم. (عطار نیشابوری، تذکره الاولیاء، ص 205)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

وقتی شما به درخت‌ها٬ به ابرها٬ به چهره‌ی همسر و فرزند یا همسایه‌ی خود نگاه می‌کنید، در صورتی نگاهتان می‌تواند روشن باشد که از متن سکوت نشأت گرفته باشد. شما هنگامی می‌توانید گوش کنید که نجواها و شلوغی‌های درون خود را در جریانِ شنیدن وارد نکرده باشید. اگر موقع...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم و در کارگه کوزه گری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه، گویا و خموش ناگاه یکی کوزه برآورد خروش: کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟ زندگی بس...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

الهی! این قوم که مرا می‌کُشند بر این رنج که از بهرِ تو می‌بَرَند، محرومشان نگردان و از این دولت بی‌نصیبشان مکن! تو را سپاس که دست و پای مرا در راهِ تو بُریدند و اگر این سر من از تن بازکنند مرا در مشاهدۀ جلال تو بر سر دار می‌کنند. حلاج (تذکره الاولیاء، ص 593) *** این...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

خدایا چون به جان نگرم، جانم درد کند و چون به دل نگرم، دلم درد کند و چون به فعل نگرم، قیامتم درد کند و چون به وقت نگرم، "تو"ام درد کند. ابوالحسن خرقانی (تذکره الاولیا، ص ۶۸۷) تعبیر بسیار زیبای "توام درد میکند" که در زبان فارسی به کلی جدید و غریب است، از...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

الهی مرا از دنیا هرچه قسمت کرده‌ای، به دشمنان خود ده و هرچه از آخرت قسمت کرده‌ای، به دوستان خود ده که مرا تو بسی. رابعۀ عدویه (تذکره الاولیاء، ص 87)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱