برگزیده‌های متون ادبی و عرفانی

مولانا ریشۀ غم و شادی اگر آدمیی را شادیی در دل آید، جزای آن است که کسی را شاد کرده است و اگر غمگین می‌شود، کسی را غمگین کرده است. (فیه ما فیه، ص 66)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا احوالِ رئیسانِ عالَم عارفی گفت: رفتم در گلخنی تادلم بگشاید. دیدم رئیس گلخن را شاگردی بود، میان بسته بود، کار می‌کرد و اوش می‌گفت که این بکن و آن بکن! او چست کار می‌کرد. گلخن‌تاب را خوش آمد از چستیِ او در فرمان‌برداری؛ گفت: «آری، همچنین چست باش! اگر تو پیوسته...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا فرافکنی اگر در برادر خود عیب می‌بینی، آن عیب در توست که در او می‌بینی. او همچون آیینه است. نقش خود را در او می‌بینی. آن عیب را از خود جدا کن؛ زیرا آنچه از او می‌رنجی، از خود می‌رنجی. گفت: پیلی را آوردند بر سر چشمه‌ای که آب خورَد. خود...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا پیش او دو «اَنَا» نمی‌گنجد؛ تو اَنَا می‌گویی و او اَنَا. یا تو بمیر پیش او، یا او پیش تو بمیرد، تا دوی نمانَد. اما آنکه او بمیرد، امکان ندارد، نه در خارج و نه در ذهن؛ که وَ هُوَ الْحَیُّ الَّذِيْ لایَمُوْتُ. او را آن لطف هست که اگر...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا چراغی افروخته چراغی ناافروخته را بوسه داد و رفت آن در حقِ او بس است و او به مقصود رسید. (فیه ما فیه، ص 227)
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا نبی می‌خواهد لباس تو را سبک کند، تا گرمیِ آفتاب به تو رسد اگر برهنه توانی شدن پیشِ آفتاب بهتر؛ که آن آفتاب سیاه نکند، بلکه سپید کند و اگرنه، باری، جامه را سبک‌تر کن، تا ذوقِ آفتاب را ببینی. مدتی به ترشی خو کرده‌ای، باری شیرینی را نیز بیازما. (فیه ما فیه،...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

گزیده‌ای از نيايش‌های ابوالحسن خرقانی، (در تذكره الاولياي عطار) بارخدايا! از آن خلعت كه به بايزيد داده‌ای، من را نيز بويی ده! (ص 661) ای بارخدای! خواهی تا آنچه از مهربانیِ تو می‌دانم و از بزرگواریِ تو می‌بينم، با خلق تو بگويم، تا ديگر هيچكس سجودت نكند؟ (ص 672) الهی! اگر...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

ضد جنگ لائو تسه حتی بهترین جنگ‌ابزار هم ابزارِ شومی است نزدِ جانداران نفرت‌انگیز است پس روهروِ راه از آن دوری می‌جویَد. جنگ‌ابزارها ابزارهای شوم‌اند که مردمِ اندیشمند انتخابش نکرده‌اند. فقط هنگامی به کارش می‌برند که چارۀ دیگری نباشد. و با دلی آرام، خاموش، بی لذت. لذت بردن از کاربردِ سلاح لذت بردن از کُشتنِ مردم است و لذت...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

آرمان‌شهر اگر كشوری خردمندانه رهبری شود، ساكنانش خشنود می‌شوند و از دسترنجِ خود لذت می‌برند. اهالی چنین کشوری علاقه‌ای به مهاحرت به دیگر سرزمین‌ها ندارند؛ چراکه آنها دل به خانۀ خود بسته‌اند. ممكن است در اين كشور چند درشکه و قايق وجود داشته باشد، ولی ساکنانِ آن به دیگر سرزمین‌ها نمی‌روند. ممكن است...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

سیارۀ ما دیگر نیازى به آدم‌هاى موفق ندارد! این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح‌جو، درمانگر، ناجى، قصه‌گو و عاشق است. دالایی لاما، یا دیوید اُر
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱