ادبی اخلاقی

تعلیم و تربیت از نگاه شمس تبریزی طرح بحث مقدمه ا) سخنی درمورد مقالات شمس ب) با معیارهای امروزی دربارۀ گذشتگان داوری کردن ج) شیوۀ بررسی تعلیم و تربیت از نگاه شمس د) روش طبقه‌بندی مطالب ۱) محتوای آموزشی و اهداف آن ۱-۱) نظر شمس دربارۀ دانش‌های متداول و...
- مشاهده مطلب
۱۹ بهمن ۱۴۰۱


سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: مهربانی مکان: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان زمان: تابستان 1394 مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و دو دقیقه
- مشاهده مطلب
۱۹ بهمن ۱۴۰۱

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: بخشایش و بخشش محل سخنرانی: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان زمان: اسفند 1393 مدت سخنرانی: یک ساعت و ده دقیقه با سپاس فراوان از سر کار خانم لیلا ساکی و جناب آقای محمد سوری که این فایل را به دقت ویرایش کردند.
- مشاهده مطلب
۱۹ بهمن ۱۴۰۱