ادبی دینی


سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: حافظ و قرآن زمان: تابستان 1393 مکان: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان مدت سخنرانی: چهل دقیقه مهم‌ترین موضوعاتِ این سخنرانی عبارتند از: 1) اشاره‌ای کوتاه به جایگاه و پایگاه قرآن در نزد حافظ 2) مطرح کردنِ سه نقدِ مهم حافظ بر حافظان قرآن 3) اشاره به تأثیرهای قرآن بر شکل و محتوای اشعار حافظ 4)...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳


- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳