برگزیده‌های متون ادبی و عرفانی

زندگی یعنی امید و حرکت زندگی در صدف خویش گهر ساختن است. اقبال لاهوری
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا هر چیز را فراموش می‌کنی، فراموش کن، اما خود را فراموش مکن در عالم یک چیز است که آن فراموش‌کردنی نیست. اگر جملۀ چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، باک نیست و اگر جمله را به جای آری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

آنچه "بر" تو می‌گذرد بازتاب آن چیزی است که "در" تو می‌گذرد. اگر می‌خواهی چیزی در «عالم خارج» رخ دهد، نخست باید چیزی را در «عالمِ درونِ خود» تغییر دهی. دکتر آرش نراقی
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

اگر بدانید برای دیگران سردردِ معمولی خودشان از مُردنِ شما اهمیت بیشتری دارد هیچ‌وقت زندگی‌تان را بر اساس داوری‌های آنها بنا نمی‌کنید.
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

امرسون آنچه که «هستی» چنان در گوش‌هایم فریاد می‌کشد که نمی‌توانم آنچه را که «می‌گویی» بشنوم.
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

مولانا این زبان چون سنگ و هم آهن‌وش است وآنچه بجهد از زبان، خود، آتش است سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف گه ز روی نَقل و گه از روی لاف زآنکه تاریک است و هر سو پنبه‌زار در میان پنبه چون باشد شرار؟ ظالم آن قومی که چشمان دوختند زآن سخن‌ها عالمی را سوختند عالمی...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

میلان کوندرا هرگز به ذهن تو نيامده كه صورت من خودِ من نيست فقط زندگی در جهانی را تصور كن كه در آن آيينه نباشد. تو دربارۀ صورتت خيال‌بافي می‌كنی و تصورت اين است كه صورتت بازتاب آن چيزی است كه در درونِ تو است. و بعد وقتي كه چهل ساله...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

نامه‌های کودکان به خدا متن زیر از از کتاب «نامه‌های بچه‌ها به خدا» که حاوی نامه‌های واقعی تعدادی از کودکان آمریکایی به خداست، گرفته شده است؛ کتابی که به دلیل لطافت و صداقتِ کودکانه‌اش به زبان‌های گوناگون، از جمله فارسی، ترجمه شده است. چند نامه از این کتاب را...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

ویکتور هوگو همه فتوحات عالی، كمابيش، به قيمتِ تَهَوّر حاصل شده است فريادِ «شهامت» يك «كُن فَيَكون» است. نوع بشر براي آنكه قدم پيش گذارد، بايد بر فرازِ قلل، به طور ثابت، سرمشق‌هاي عالیِ جرأت را پيش روي خود داشته باشد. بي‌پروايی‌ها تاريخ را خيره مي كند و يكي از انوار بزرگي...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱

رومن رولان جرأت كنيد راست و حقيقي باشيد جرات كنيد زشت باشيد خود را همان كه هستيد نشان بدهيد. اين بَزَكِ تهوّع‌انگيزِ دورویي و دو پهلویي را از چهرۀ روحِ خود بزدایيد و با آب فراوان بشویيد هرچه مي‌خواهيد باشيد ولي، براي خدا، حقيقي باشيد. ...
- مشاهده مطلب
۵ تیر ۱۴۰۱