حمید انتظام

سه سخنرانی از استاد ارجمند، مهندس انتظام دربارۀ حضرت عیسی عنوان بخش اول: سیمای مسیح در انجیل‌ها عنوان بخش دوم: عیسی از منظر قرآن و اناجیل عنوان بخش سوم: مسیح در اسلام منبع: کانال سخنرانی‌ها
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳

مفهوم عدم که از مفاهیمِ بنیادین در اندیشۀ مولاناست، بسیار پیچیده است و با مفاهیمی مانند «فقر» و «فنا» و «مرگ» و «هستی» ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو برای درکِ مقصود مولانا از عدم، لازم است که مفاهیمِ مرتبط با آن نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرند. از...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳