عبدالکریم سروش

موضوع سخنرانی: نسبت عقل و عشق سخنران: دکتر عبدالکریم سروش زمان سخنرانی: یک ساعت و سی و سه دقیقه دکتر عبدالکریم سروش در این سخنرانیِ سودمند، دربارۀ رابطۀ عقل و عشق، از نظر مولانا سخن می‌گویند و بیشتر به «نقدِ مولانا بر عقل» بحث می‌کنند. به نظر ایشان «نقدِ...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳

سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش موضوع: زندگی‌نامۀ مولانا مدت سخنرانی: پنجاه و پنج دقیقه مأخذ: لوح فشردۀ «سروش قونیه»، از مجموعۀ «سروشگان» که توسط مؤسسۀ فرهنگی صراط تهیه شده است.
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳

سعدی شیرین سخن سه سخنرانی ارزشمند، از دکتر عبدالکریم سروش، دربارۀ «سعدی شیرین‌سخن» با سپاس فراوان از دوست ارجمندم، جناب آقای روستایی که این سه سخنرانی رو برای من فرستادند.
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳

مدت سخنرانی: یک ساعت و بیست و هفت دقیقه این سخنرانی یکی از لطیف‌ترین و شورانگیزترین سخنرانی‌هایی است که تا کنون درمورد مولانا شنیده‌ام. دکتر سروش که به حق یکی از بزرگترین مولاناشناسان زمانۀ ماست، در این سخنرانی با لحنی بسیار دل‌انگیز و تأثیرگذار، دربارۀ تحول درونیِ مولانا سخن...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳