آثار عطار

معرفیِ چند اثر برگزيده دربارۀ عطّار نیشابوری و آثارِ او ـــ احمدی، بابک (1379). چهار گزارش از تذکره الاولیاء. تهران: نشر مرکز. ـــ پورنامداريان، تقی (1382). ديدار با سيمرغ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ـــ ریتر، هلموت (1377). دریای جان. ترجمۀ عبّاس زریاب خویی مهرآفاقِ بایبوردی. تهران: الهدی. ـــ زرين كوب،...
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: آشنایی با پیر فرزانۀ نیشابور، عطار زمان: زمستان 1394 مکان: فرهنگسرای ملل با سپاس فراوان از سرکار خانم رؤیا احمدی و آقا آراز غفاری
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳