آثار مولانا

معرفی کتاب دربارۀ مولانا (1) کتاب «مولانا، دیروز تا امروز، شرق تا غرب»، تألیف دکتر فرانکلین دین لوئیس، کتابی بسیار باارزش درزمینۀ مولاناشناسی و مولاناپژوهی است. دکتر لوئیس که دانشیار زبان و ادبیات فارسی در گروه زبان‌ها و تمدن‌های خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگو است، عشقی فراوان به ایران و...
- مشاهده مطلب
۲۹ تیر ۱۴۰۳

کتاب‌های خانوادۀ مولانا در آثار مولانا، از جمله در مثنوی معنوی، دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی هست که با وجود کوشش‌های فراوانِ شارحانِ مثنوی، هنوز هم بسیاری از آنها ناگشوده باقی مانده‌اند. شارحان، در بسیاری از موارد، برای حل کردنِ مشکلات مثنوی، از دیگر متون عرفانی، به ویژه از آثار ابن عربی...
- مشاهده مطلب
۲۹ تیر ۱۴۰۳