آرش نراقی

سخنرانی دکتر آرش نراقی، موضوع: سه تصویر از خدا
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

سخنان کوتاه، ولی ارزشمند دکتر آرش نراقی درباره “اخلاق دشمنی”
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

خاموشی سکوت از فضیلت‌های فراموش‌شدۀ روزگارِ ماست. زمانۀ ما عصرِ هیاهو و ژاژخایی و یاوه‌گویی است. شاید بشر در کمتر دوره‌ای از تاریخ بلندِ خود، این‌گونه در معرض انواعِ صداها و هیاهوها بوده و خود نیز این‌همه غوغا و جنجال آفریده است. بمبارانِ خبری و انفجارِ اطلاعات در روزگار...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

سخنرانی استاد ارجمند، دکتر آرش نراقی موضوع: زیستن در مرزهای مکاشفه
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

رابطۀ معنا و روایت دکتر آرش نراقی رابطه مهمی بین روایت و معناداری وجود دارد؛ هرجا که بی معنایی وجود داشته باشد، فقدان روایت هم وجود دارد. تئوری علمی روایتی از امور متفرق و ظاهراً بی معنا به دست می دهد و آنها را معنادار می کند و در...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

همۀ ما انسان‌ها دمدمی‌مزاج هستیم و فراز و فرودهای روحیِ فراوانی را تجربه می‌کنیم. گاه پیش می‌آید که در طول یک نیم روز، به شکلی حیرت‌آور، فاصلۀ میان دوزخ و بهشت را طی می‌کنیم و از اوجِ شادی به قعرِ غم درمی‌غلطیم و دقایقی دیگر، باز بسیار شادمان می‌شویم....
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

مبارک شمایید ما انسان‌ها جهان را به شکلی انسانی درک می‌کنیم. اگر دستگاه ادراکی و حواس پنج‌گانۀ ما به گونۀ دیگری بود، بی‌گمان ما جهان را به شکلی دیگر ادراک می‌کردیم. مورچه‌ها و سگ‌ها و فیل‌ها و شترها و سوسک‌ها جهان را گونه‌ای متفاوت با ما انسان‌ها درک می‌کنند. خانم...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: موانع توسعۀ فرهنگ صلح و مدارا مکان: مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان زمان: تابستان 1394 مدت سخنرانی: پنجاه و چهار دقیقه خلاصۀ سخنرانی در این سخنرانی به ده مانع مهم که در یک جامعۀ دینی باعث خشونت و جنگ می‌شوند، اشاره می‌شود: 1) غفلت از گوهر واقعی ادیان و توجه به شكل‌های دينی 2)...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳