آسيب شناسی

آسيب شناسی صبر هر فضیلتی استعدادِ تبدیل شدن به رذیلت را دارد و در این صورت بیش از آنکه سودمند و کمال‌آفرین باشد، زیانبار و انحطاط‌آور می‌شود. صبر نیز، به عنوان یکی از برترین فضیلت‌های اخلاقی و دینی و عرفانی، از این قضیه مستثنا نیست. مروري اجمالي بر تاريخ كشورمان...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳