آسیب‌شناسی مهمانی ایرانی

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: آسیب‌شناسی مهمانی ایرانی زمان‌: دوازدهم اسفندماه 1397 مکان: خانۀ اندیشمندان علوم انسانی مدت سخنرانی: چهل و پنج دقیقه این سخنرانی به همت مؤسسۀ فرهنگی آیندۀ برتر برگزار شده است.
- مشاهده مطلب
۲۳ خرداد ۱۴۰۳