آلان کار

ما و گذشته گذشتۀ هر انسانی شامل تعدادی خاطرۀ خوب است و تعدادی خاطرۀ بد. خاطره‌های بد از شکست‌ها و خطاها و مصیبت‌ها مایه می‌گیرند و خاطرات خوب از پیروزی‌ها و کامیابی‌ها. کمتر انسانی است که گذشتۀ او سراسر نیکی و خوبی و پیروزی باشد. زندگی عموم انسان‌ها سرشار از...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳

تقسیم عادلانۀ عقل (2) ایرج شهبازی گفتیم که انسان‌ها نوعاً از سهمیۀ عقل خود راضی‌اند و عقل خود را از عقل بیشتر انسان‌ها کامل‌تر می‌دانند. در توضیح این موضوع دو نکته را در این یادداشت با خوانندۀ گرامی در میان می‌گذاریم. نخست این که انسان‌ها نوعاً به مقتضای باورهای خود...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳