آنا فروید

ساز و کار‌های دفاع روانی يكی از مهم‌ترين مباحث در حوزۀ روان‌شناسی، بحثِ «ساز و كارهای دفاعِ روانی» است كه نخستين بار به صورت جدی، توسط فرويد مطرح شد. به نظر فرويد، اگر تمام خواسته‌ها و نيازهای بشر به راحتی ارضا می‌شدند، ديگر در زندگی چيزی به نامِ «مشكل» وجود...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳