ابتذال‌گرايي عوام

ابتذال‌گرايي عوام به نظر می‌رسد همۀ انسان‌ها در پی راه يافتن به لايه‌های عميقِ هستی و در صدد كشف حقايق اساسی حيات نيستند و به حدّ اقل فهم و آگاهی بسنده می‌كنند و از سهميۀ عقل خود راضی هستند. همين نكته سبب می‌شود كه ابتذال‌گرایی و سطحی‌نگری بر غالب انتخاب‌های...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳