اتفاق

بخت  یکی از پدیده‌های جالب در زندگی انسان که نمونه‌هایی از آن را همۀ ما دیده و تجربه کرده‌ایم، مسألۀ «اتفاقات نادر» و «حوادث غیر قابل پیش بینی» است؛ مثل پیدا کردن گنج، برنده شدن در قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی و نظایر آنها. از اینها شگفت‌آورتر این است که گاهی این...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳