اختیار

«رنجش»‌ عاملِ «رنج» است. ما رنج می‌کشیم، چون از دیگران می‌رنجیم. با حذف رنجش، بسیاری از رنج‌ها و دردها، به خودی خود، از زندگی ما حذف می‌شوند. رنجیدن از دیگران درواقع به این معناست که ما به دیگران قدرت می‌دهیم مهار احساسات و عواطف ما را در دست خود...
- مشاهده مطلب
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

افتخار ما انسان‌ها علاقۀ عجیبی به «افتخار کردن» داریم و همیشه و همه‌جا، با دلیل و بی‌دلیل، به همه چیزمان افتخار می‌کنیم. نمونه‌هایی از افتخارهای ما از این قبیل‌اند: ــ من افتخار می‌کنم که یک زن/ یک مرد هستم. ــ من افتخار می‌کنم که فرزند فلان شخصم. ــ من افتخار می‌کنم که ایرانی...
- مشاهده مطلب
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳