استعدادشناسی

شادی و شکوفا کردنِ استعداد خود هر انسانی استعدادها و قابلیت‌های ویژه‌ای دارد و برای شاد زیستن باید استعدادها و قابلیت‌های خود را شکوفا کند. مشکل بسیار بزرگی که در اینجا وجود دارد، باورهای نادرستِ والدین و نیز نظام آموزشیِ نادرستی است که به جای آنکه افراد را در مسیر...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اقبال عمومی به عرفان عارفانِ راستین عموماً انسان‌هایی شاد و شکفته‌اند و از نیروی بردباری و پذیرش عظیمی برخوردارند، به گونه‌ای که در بحبوبۀ همۀ مشکلات و دشواری‌ها نیز خندان‌لب و گشاده‌رو هستند. سطح انرژی عارفان بسیار بالاست؛ ازاین‌رو انسان‌ها در کنار آنها حالِ خوش و خوبی را تجربه می‌کنند...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

خویشکاری و هدفِ آفرینش یکی از پرسش‌های بسیار مهمی که پیش روی هر انسانی قرار دارد، این است که «هدف از آفرینش چیست»؟ به نظر می‌رسد که بهتر است این پرسش بسیار کلی را که پاسخ دادن به آن بسیار دشوار و بلکه محال است، اینگونه طرح کنیم: «هدف از...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳