اسرارنامه

پیشنهادی برای مطالعۀ منظومه‌های عرفانی عطار نیشابوری برخی از دوستان مایل هستند که برنامه‌ای برای مطالعۀ چهار منظومۀ عرفانی حکیمِ فرزانۀ نیشابور، عطار داشته باشند. به نظر من این سیر مطالعاتی مناسب است و اگر علاقه‌مندان به این ترتیب پیش بروند، به نتیجۀ مطلوب می‌رسند: 1) مطالعۀ «اسرارنامه». اسرارنامه 3307 بیت...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

عطار نیشابوری زمین، در جَنبِ این نُه چرخِ مینا چو خشخاشی بُوَد بر روی دریا ببین تا تو از این خشخاش چندی؟ سزد گر بر بروت خود بخندی (اسرارنامه، به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی، ص 164)
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳