اسعار

عاملِ گرانی‌ها و ارزانی‌ها این روزها بحث «گرانی و تورّم» به مهم‌ترین و رایج‌ترین بحث در میان عموم مردم کشور ما تبدیل شده است و تقریباً همیشه و همه جا مردم دربارۀ افزایش قیمت‌ها حرف می‌زنند. یکی از پرسش‌های مهم در این میان، آن است که عامل اصلیِ گرانی‌ها کیست؟...
- مشاهده مطلب
۳ تیر ۱۴۰۳