اعتقاد به خدا

سوء استفاده از خدا بخشی کوتاه از کتاب زیبا و عمیق «نیروی حال»، از اکهارت تولی اکهارت تولی، به درستی، در این سخنان کوتاه، ولی بسیار عمیق، به این نکته اشاره می‌کند که در طول تاریخ، از کلمۀ «خدا» بسیار سوء استفاده شده است؛ چراکه عده‌ای ناآگاهانه او را...
- مشاهده مطلب
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳