امثال و حِکَم

منابع امثال و حِکَم فارسی  امثال و حِکَم از مهم‌ترین مواد فرهنگ ادبی و فرهنگ عامیانۀ کشور ما هستند. امثال و حِکَم، گذشته از فواید زبانی، ادبی و هنری، از حیث جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نیز بسیار مهم‌اند و تحلیل و بررسی آنها پرتوهای درخشانی بر بسیاری از زوایای...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳