اموزش

آموزش و استعدادشناسی اولین اصل در هر نظام آموزشیِ درست و کارآمد این است که آموزش باید مبتنی بر استعدادسنجی باشد و پس از آنکه با استفاده از روش‌های دقیقِ روان‌شناسانه، استعدادهای راستین شخص کشف شد، آنگاه باید بدون گنجاندن مسایل اضافی و غیر ضروری در برنامۀ آموزشی، به پرورش...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳