امیدواری

خوش‌بینی نسبت به خود آلان کار عموم انسان‌ها درمورد خودشان خوش‌بین هستند، درمورد خودشان چیزهای مثبت را بیشتر به یاد می‌آورند، درمورد خود از واژه‌ها و عبارات مثبت بیشتر استفاده می‌کنند و به طور کلی خود را مثبت‌تر از دیگران ارزیابی می‌کنند. انسان‌هایی که نسبت به خود و آینده‌شان خوش‌بین نیستند،...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳