امیر اسماعیل مصفا

دکتر مصفا و فرزندپروری خیلی فکر کردم از میان انبوه شعرها و سخنان ارزشمند شادروان دکتر مظاهر مصفا کدام قطعه‌ را انتخاب کنم که هم معرّف شخصیت والای او باشد و هم به کار پدرها و مادرها و اهالی تعلیم و تربیت بیاید. سرانجام بندی از مقدمۀ هنرمند ارجمند، علی...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳