انسان‌شناسی

خودشناسی (یکتا بودنِ هر فردِ انسانی) هر انسانی، یک موجود کاملاً یگانه، تک و تکرارناپذیر است که هیچ انسانی مانند او نیست؛ ازاین‌رو هیچ انسانی قابل تکرار، یا قابل حذف نیست و هیچ کس نمی‌تواند جای کسی دیگر را بگیرد: «هر انسانی نه تنها خویشتن است، بلکه محل، یا...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳