انسان فروشی

ایرج شهبازی یکی از شرم‌آورترین و حیرت‌انگیزترین حوادث در تاریخ ایران، خرید و فروش انسان است؛ به این معنی که کسی پولی کلان به شاه می‌دهد و در مقابل، اختیار جان یا مال یکی از بزرگان را به دست می‌آورد. در تاریخ فراوان می‌بینیم که افرادی به این ترتیب...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳