انشقاق فرهنگي

سخنرانی سخنران: ایرج شهبازی موضوع: بررسیِ علل اجتماعی ریاکاری در ایران زمان: دی‌ماه 1395 مکان: فرهنگسرای ملل مدّت سخنرانی: یک ساعت و بیست و شش دقیقه با سپاس فراوان از جناب آقای آراز غفاری طرح بحث تعریف ریا سه چشم‌اندازِ مختلف برای بررسیِ مسألۀ ریا 1) چشم‌اندازِ فلسفی 2) چشم‌اندازِ روان‌شناختی 3) چشم‌اندازِ جامعه‌شناختی 3-1) خودكامگي و سخت‌گيري 3-2) پيوند...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳