ایران‌شناسی

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: حافظ شناسی، ایران شناسی زمان سخنرانی: مهر ۱۳۹۷ مکان: کمیسیون ملی یونسکو
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

جزئی‌نگر بودنِ ما ایرانیان دقت در توصیف‌ها و فضاسازی‌های شاعرانِ کلاسیک، نشان می‌دهد که شاعران ما بیشتر به عكس‌برداري‌هاي قطعه‌قطعه علاقه نشان مي‌دهند، ولی نوعاً از به هم پيوستن اين قطعات و به دست دادن تركيبی كامل و يک‌پارچه عاجزند. تابلوهايِ زيبايي كه شاعران ما مي‌آفريند، هر يک به تنهايي...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳