ایران

مقدس‌سازی در جستجوی علل عقب‌ماندگی کشور عزیزمان، یکی از مسائلی که باید به جد مورد توجه قرار گیرد، پدیده‌ای است که آن را «مقدس‌سازی» می‌نامیم. در دیار ما هر شخصی و بلکه هر پدیده‌ای این قابلیت را دارد که به سرعت مقدس ‌شود. هر روز در کمال شگفتی می‌بینیم که...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳


- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳

عقب ماندگی و ایرانیان قرنهاست که کشورهای اسلامی، به طور عام و ایران عزیز ما، به شکل خاص، گرفتار یک انحطاط و عقب ماندگی بسیار شگفت آور شده است و با کمال دریغ، روز به روز بر عمق و وسعت این انحطاط و پسرفت افزوده میشود. دامنه این انحطاط همه...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳