ایمان به خدا

مداخلۀ خدا در زندگی انسان کم نیستند کسانی که گمان می‌کنند خدا در جزئیات زندگی انسان دخالت می‌کند؛ ازاین‌رو آنها نه تنها پدیده‌هایی مانند سیل، زلزله، خشک‌سالی، توفان و نظایر آنها را به ارادۀ خدا نسبت می‌دهند، بلکه اموری از قبیل فقر و توانگری، سلامتی و بیماری، گرانی و ارزانی،...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

گداچشمی و چشم‌سیری به نظر می‌رسد که نشانه‌های آزمندی را بیش از هر عضوی در «چشم» شخصِ آزمند می‌توان دید. شخصِ حریص، به تعبیرِ مولانا «گداچشم» است؛ یعنی چشم‌های او، پیوسته از مطلوبی به مطلوبی دیگر می‌غلطد و هیچگاه آرام و قرار نمی‌یابد. انسانِ حریص گویی با چشمانش همه چیز...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳