باربار دی انجلیس

تفاوت‌های فردی زن و مرد زن و مرد اگرچه در اصل خلقت یکسانند و از نظر انسانی هیچ تفاوتی با هم ندارند، اما به جهتِ نقش‌های متفاوتی که در زندگی بر عهده دارند، دارای تفاوت‌های بنیادینی هستند و همین تفاوت‌های مهم در بدن، ذهن و روان باعث می‌شود که تفاهم...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳