تایید

اگرچه زبان يكی از مهم‌ترين ابزارها برای بيان انديشه‌ها و احساساتِ آدمي است، نمی‌توان باور داشت كه تنها راه تعامل بين انسان‌هاست. انسان‌ها برای برقرار كردن ارتباط با هم از راه‌های فراوان دیگری هم بهره می‌گيرند. به قول مولانا: غیر نطق و غیر ایما و سجل صدهزاران ترجمان خیزد ز دل
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳