ترس از خطرپذیری

موانعِ تحققِ یکتاییِ انسان هر انسانی به صورت موجودی یگانه، خلاق و اصیل متولد می‌شود، اما موانعی بر سر راه او قرار می‌گیرند و باعث می‌شوند که او به تدریج که بزرگ می‌شود، همۀ خلاقیت و اصالت خود را از دست بدهد و تا قبل از بلوغ، به نسخۀ دست...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳