ترک عادت

ترکِ عادت کلیدِ گنجِ سعادت است ما انسان‌ها نوعاً در زندانِ عادت‌هایمان به حبس ابد محکومیم و عادت‌های خوب و بد چنان گرداگرد ما را احاطه کرده‌اند که به هیچ روی ارتباطِ زنده و مستقیم با پدیده‌های جهان برقرار نمی‌کنیم. عادت‌ها آگاهیِ ما را دچار اخلال می‌کنند و حواس ما...
- مشاهده مطلب
۳۱ فروردین ۱۴۰۳