تشبیه

نمادها و استعاره‌ها و تشبیهاتی که مولانا برای «نفس اماره» به کار برده است مولوي به مناسبت هاي مختلف و از جهات گوناگون، نفس را به چيزهاي فراوانی تشبيه كرده است، یا چیزهای گوناگونی را به عنوان نماد یا استعاره برای نفس آورده و با استفاده از هریک از آنها...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳