تفاوتهای فردی

سخنرانی ایرج شهبازی موضوع: نتایج فردی و اجتماعی بحث تفاوت‌های فردی مکان سخنرانی: منزل دکتر جعفری زمان: اسفندماه 1395 با سپاس فراوان از سرکار خانم شمیم جلالوند به خاطر ویرایش دقیق سخنرانی یادآوری: بحثِ «تفاوت‌های فردی» از مهم‌ترین مباحث در حوزۀ انسان‌شناسی و خودشناسی است. جوهر این بحث آن است که هر انسانی یک موجود...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

موانعِ تحققِ یکتاییِ انسان هر انسانی به صورت موجودی یگانه، خلاق و اصیل متولد می‌شود، اما موانعی بر سر راه او قرار می‌گیرند و باعث می‌شوند که او به تدریج که بزرگ می‌شود، همۀ خلاقیت و اصالت خود را از دست بدهد و تا قبل از بلوغ، به نسخۀ دست...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

شجاعتِ «خود» بودن «خود بودن» و یکتاییِ شخصیتِ خود را حفظ کردن کاری بس دشوار است که از یک سو به دانشی ژرف نیاز دارد و از سوی دیگر به شهامتی شگرف؛ چراکه ممکن است به محرومیت انسان از بسیاری از امتیازات اجتماعی بیانجامد. انسان اگر بخواهد به قول هرمان...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

خویشکاری و هدفِ آفرینش یکی از پرسش‌های بسیار مهمی که پیش روی هر انسانی قرار دارد، این است که «هدف از آفرینش چیست»؟ به نظر می‌رسد که بهتر است این پرسش بسیار کلی را که پاسخ دادن به آن بسیار دشوار و بلکه محال است، اینگونه طرح کنیم: «هدف از...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳

خودشناسی (یکتا بودنِ هر فردِ انسانی) هر انسانی، یک موجود کاملاً یگانه، تک و تکرارناپذیر است که هیچ انسانی مانند او نیست؛ ازاین‌رو هیچ انسانی قابل تکرار، یا قابل حذف نیست و هیچ کس نمی‌تواند جای کسی دیگر را بگیرد: «هر انسانی نه تنها خویشتن است، بلکه محل، یا...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳