تفاوتِ خودخواهی و خوددوستی

تفاوتِ خودخواهی و خوددوستی، از نظر ارسطو به نظرِ ارسطو، انسان هم «می‌تواند» و هم «باید» خود را دوست بدارد و بلکه تمام روابط انسان با دیگر انسان‌ها از رابطۀ انسان با خودش سرچشمه می‌گیرند. به نظر ارسطو، دوستِ نیک دارای این پنج ویژگی است: 1) نیکی را برای دوستِ خود...
- مشاهده مطلب
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳