تقویت بنیه روحی

ایرج شهبازی بسیاری از افراد دارای آگاهی‌ها و اطلاعات فراوانی دربارۀ آرامش و خویشتن‌داری و شیوۀ رویارویی با مشکلات هستند، اما هنگام مواجهه با کوچک‌ترین مشکلی، به موجودی ضعیف و زبون و ذلیل تبدیل می‌شوند و به کلی از پای درمی‌آیند. کم نیستند کسانی که در موقعیتی خاص می‌دانند...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳