تن دوستی

ما انسان‌ها غالباً گمان می‌کنیم خودمان را دوست داریم، اما نوعاً کارهایی با خودمان می‌کنیم که هیچ کس این کارها را در حق بدترین دشمنان خودش هم انجام نمی‌دهد! ما با خود چنان رفتار می‌کنیم که گویا کمر به نابودی خودمان بسته‌ایم. بیشتر ماها انگار عاشقِ نگون‌بختیِ خویشیم و...
- مشاهده مطلب
۲۶ خرداد ۱۴۰۳