توصیف واقعی

غیر واقعی بودنِ توصیف‌ها در ادبیات کلاسیک ما غالباً همۀ افراد به طور يكسان توصيف می‌شوند و به تفاوت‌ها و تنوّع‌هايی كه در زيبايی‌های صوری و معنوی افراد وجود دارد، توجه نمی‌شود؛ برای نمونه در غزل‌ها و منظومه‌های عاشقانه، همۀ انسان‌ها به یک منوال توصيف می‌شوند و به راحتی می‌توان...
- مشاهده مطلب
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳