تولستوی

تولستوی من هرگز به خود اجازه نمی‌دهم كه بگويم حقيقت را می‌دانم. هيچ‌كس، به تنهايی، نمی‌تواند به حقيقت دست يابد. فقط با نصب سنگی روی سنگ ديگر با شركت همگان با مساعی ميليون‌ها نسل، از آدم ابوالبشر تا عصر ما آن معبدی كه شايستۀ خدای بزرگ است، ساخته و برافراشته می‌شود. (جنگ و صلح،...
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

تولستوی آن كس كه همه چيز را بفهمد همه چيز را مي بخشد. (جنگ و صلح، ج 1، ص 150)
- مشاهده مطلب
۲۹ فروردین ۱۴۰۳