توهم آسیب‌پذیری

گروه‌اندیشی و واقع‌گریزی هر گاه افرادِ یک گروه به شدت تمام در پی یک‌پارچگی و هماهنگی باشند و به تدریج به یک جامعۀ کاملاً بسته تبدیل شوند، پدیده‌ای رخ می‌دهد که متخصصان روان‌شناسیِ ادراک آن را «گروه‌اندیشی» (Groupthink) می‌نامند. همۀ گروه‌های بسته، مانند هیئت دولت، شورای مشاورانِ حاکم، گروه‌ پیرامونِ...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳