تیپ های شخصیتی

قانونِ طلاییِ ارتباطات (شیوه‌های ارتباط برقرار کردن با تیپ‌های شخصیتی گوناگون) پُل دی. تیگر و باربارا بارون_تیگر قانونِ طلاییِ ارتباط این است: با دیگران آن‌گونه رفتار کن که آنها دوست دارند؛ به عبارت دیگر، اگر می‌خواهید رابطۀ موفق و سودمندی با دیگران برقرار کنید، باید به زبانِ آنها سخن بگویید؛ یعنی پیام...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳