حسرت زندگی

پنج حسرت بزرگِ انسان‌ها در پایان زندگی پرستاری در یکی از بیمارستان‌های استرالیا که ویژۀ نگهداری از بیماران در شُرُفِ مرگ بوده، بر اساس گفته‌های بیماران، در آخرین لحظات عمر، عمده‌ترین موارد پشیمانی و حسرت آنان را جمع آوری و دسته‌بندی کرده است. این پرستار، به نام «برونی ویر»،...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳