حلاج

الهی! این قوم که مرا می‌کُشند بر این رنج که از بهرِ تو می‌بَرَند، محرومشان نگردان و از این دولت بی‌نصیبشان مکن! تو را سپاس که دست و پای مرا در راهِ تو بُریدند و اگر این سر من از تن بازکنند مرا در مشاهدۀ جلال تو بر سر دار می‌کنند. حلاج (تذکره الاولیاء، ص 593) *** این...
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳