حمید انتظام

سه سخنرانی از استاد ارجمند، مهندس انتظام دربارۀ حضرت عیسی عنوان بخش اول: سیمای مسیح در انجیل‌ها عنوان بخش دوم: عیسی از منظر قرآن و اناجیل عنوان بخش سوم: مسیح در اسلام منبع: کانال سخنرانی‌ها
- مشاهده مطلب
۲ خرداد ۱۴۰۳