خاموشی

سخنرانی استاد مصطفی ملکیان موضوع: مولانا و خاموشی زمان: مردادماه ۱۳۹۵
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳

خاموشی سکوت از فضیلت‌های فراموش‌شدۀ روزگارِ ماست. زمانۀ ما عصرِ هیاهو و ژاژخایی و یاوه‌گویی است. شاید بشر در کمتر دوره‌ای از تاریخ بلندِ خود، این‌گونه در معرض انواعِ صداها و هیاهوها بوده و خود نیز این‌همه غوغا و جنجال آفریده است. بمبارانِ خبری و انفجارِ اطلاعات در روزگار...
- مشاهده مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۳