خانواده

خلاقیت و خانواده برخوردِ خانواده با کودک خود تأثیری قطعی بر رشد، یا نابودیِ خلاقیت و اصالت او دارد. بسیاری از پدرها و مادرها، به ویژه در جامعۀ ما، به خاطر عشقی که به فرزندِ خود دارند، یا به سببِ آنکه نگرانِ او هستند، تمام تلاشِ خود را به کار...
- مشاهده مطلب
۲۵ تیر ۱۴۰۳