خداشناسی

خودشناسی و خداشناسی يكی از ويژگی‌های انسان‌ها اين است كه به خاطر «تفاوتِ چشم‌انداز» كه خود ناشی از ويژگی‌‌هاي فردی، محيط خانوادگی، محيط آموزشی، شرايط اقليمی و مسائلی از اين دست است، هيچگاه دو انسان بر سر يك موضوع واحد، از همۀ جهات، به توافق كامل نمی‌رسند. اين موضوع حتي...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳

شرح داستان «فقیر و گنج‌نامه»، از دفتر ششم مثنوی داستانِ «فقیر و گنج‌نامه» یکی از داستان‌های بسیار عمیق مثنوی، در زمینۀ «خودشناسی» و «خداشناسی» است. مولانا این داستان را از مقالات شمس تبریزی (ج 1، ص 75) گرفته است. داستانِ شمس در نهایتِ ایجاز است و تقریباً هیچ کلمۀ زائدی...
- مشاهده مطلب
۱ خرداد ۱۴۰۳